Thông báo của tôi

Tất cả bài viết

Cuộc sống thứ hai của Chitosan

Cuộc sống thứ hai của Chitosan

Cuộc sống thứ hai của ChitosanTrong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và quản lý chất thải, sự đổi mới thường phát sinh từ những nguồn không ngờ tới. Ấu trùng ruồi lính đen (BSF),...

Tóm tắt ngành chăn nuôi năm 2023

Tóm tắt ngành chăn nuôi năm 2023

Năm 2023, giá trị tăng trưởng của ngành chăn nuôi ước đạt 5,72%; đóng góp 26% vào GDP nông nghiệp. Về đầu con: Đàn trâu, bò trong năm không có biến động lớn, đàn trâu tiếp...