Thông báo của tôi

Ấu trùng của ruồi lính đen hiệu quả trong việc sản xuất protein

Ấu trùng của ruồi lính đen hiệu quả trong việc sản xuất protein

Dân số thế giới đang tăng lên từng ngày. Dân số toàn cầu sẽ vượt 8 tỷ người vào cuối năm 2022, với mức tăng hàng năm là 83 triệu người!

Tất cả những người đó cần được cho ăn, nhưng thật không may, thiên nhiên cũng đang chịu áp lực nặng nề trên toàn thế giới!

Ngay bây giờ, dân số toàn cầu đã quá lớn để trái đất có thể chịu đựng được.
Nhiều loài động thực vật đang biến mất và sự nóng lên toàn cầu ngày càng tăng. Trên toàn thế giới, thiên nhiên đang bị xóa sổ hàng loạt để nhường chỗ cho nhiều đất canh tác hơn nữa để nuôi sống tất cả mọi người.

  • Nó dừng lại ở đâu?
  • Điều đó tùy thuộc vào chúng tôi. Nó bắt đầu với việc lựa chọn các giải pháp cân bằng với tự nhiên.

Hình ảnh này cho thấy chúng ta có thể sản xuất bao nhiêu protein trên mỗi HA của đất nông nghiệp.

✅ Ấu trùng của ruồi lính đen có hiệu quả nhất trong việc sản xuất protein vì sản xuất không cần đất nông nghiệp vì loài này có thể được cho ăn từ thức ăn thừa (và vẫn còn 1/3 lượng thức ăn trên thế giới bị lãng phí) 

Hãy sản xuất thực phẩm của chúng tôi tại địa phương và bền vững để cuối cùng cung cấp thức ăn cho càng nhiều người càng tốt và để nuôi dưỡng một hệ thống cân bằng với mẹ thiên nhiên!

 

 

Nguồn:Nutri Worm

 

Đang xem: Ấu trùng của ruồi lính đen hiệu quả trong việc sản xuất protein

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên