Thông báo của tôi

Hơn 3,6 triệu hộ nông dân 'sản xuất, kinh doanh giỏi'

Hơn 3,6 triệu hộ nông dân 'sản xuất, kinh doanh giỏi'

Nông dân chuyên nghiệp là lực lượng nòng cốt, nền tảng quan trọng thúc đẩy xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

70% lao động nông thôn được giải quyết vấn đề việc làm

Chia sẻ tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề "Người nông dân chuyên nghiệp" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN-PTNT đồng chủ trì ngày 12/9, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nền nông nghiệp Việt Nam đã phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ.

Cụ thể, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy lợi thế so sánh, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng. Nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao; bảo đảm lương thực, thực phẩm cho gần 100 triệu dân và tăng mạnh xuất khẩu.

Giai đoạn từ 2008 đến 2020, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 3,01%/năm, quy mô GDP (theo quy mô điều chỉnh, tính giá so sánh) toàn ngành tăng gấp 1,4 lần. Năng suất lao động nông nghiệp đạt 55,9 triệu đồng/người, gấp hơn 4 lần so với năm 2008. Quy mô xuất khẩu nông sản tăng bình quân 8,01%/năm; năm 2020 đạt 42,34 tỷ USD; năm 2021 đạt 48,6 tỷ USD. Nông sản của Việt Nam có mặt ở 196 quốc gia và vùng lãnh thổ

Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn. Số hộ nông thôn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ năm 2020 chiếm 45% (tăng 10,59% so với năm 2011).

Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế ven biển, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm thương mại - dịch vụ ở nông thôn, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản được đầu tư và đi vào hoạt động, hằng năm giải quyết việc làm cho gần 1,6 triệu lao động, trong đó gần 70% từ khu vực nông thôn.

Trong số 10,2 triệu hộ hội viên, nông dân của cả nước, hiện nay có hơn 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu 'Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi' các cấp.

Nông dân chuyên nghiệp là nòng cốt
Theo ông Lương Quốc Đoàn, thành tựu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Đảng có phần đóng góp rất quan trọng của nông dân, HTX, doanh nghiệp do hội viên, nông dân làm chủ do tổ chức Hội Nông dân chủ trì phát động và tham gia vận động, hướng dẫn. Trong đó, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã thu hút hàng triệu lượt hội viên, nông dân tham gia.

"Trong số 10,2 triệu hộ hội viên, nông dân của cả nước thì hiện nay có hơn 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu 'Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi' các cấp. Họ chính là lực lượng nòng cốt, nền tảng quan trọng thúc đẩy xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hơn nữa là thực hiện mục tiêu tri thức hoá nông dân", ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Đoàn, thực tiễn cũng cho thấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta bộc lộ rõ hơn những khó khăn, bất cập, thách thức trong tư duy, trình độ, kinh nghiệm sản xuất, mức độ, trình độ tham gia thị trường cũng như việc tham gia chuỗi liên kết, cung ứng toàn cầu của người nông dân.

Theo đó, để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vấn đề đặt ra ở đây là yếu tố con người. Người nông dân phải có tư duy, trình độ nhận thức, vốn hiểu biết tương đương để làm chủ và đảm nhận vai trò chủ thể của mình trong xây dựng, hưởng thụ, giữ gìn thành quả nông thôn mới. 

 

Nguồn: Nongnghiep.vn

####

https://theme.hstatic.net/200000339367/1000870059/14/breadcrumb_bg4.png

Đang xem: Hơn 3,6 triệu hộ nông dân 'sản xuất, kinh doanh giỏi'

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên