Thông báo của tôi

Phần 1: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

Phần 1: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

Các nhà sản xuất côn trùng phải tuân thủ các quy tắc chung tương tự áp dụng cho các nhà khai thác trong các lĩnh vực khác

Theo các văn bản, các nhà sản xuất côn trùng - giống như bất kỳ nhà điều hành kinh doanh thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi nào khác - chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các sản phẩm được bán trên thị trường: vì mục đích này, các văn bản này áp đặt các nghĩa vụ chung đối với các bên - chẳng hạn như đăng ký hoặc phê duyệt các hoạt động của họ trước các cơ quan có thẩm quyền quốc gia – và thiết lập các tiêu chuẩn vệ sinh được áp dụng ở các giai đoạn sản xuất khác nhau được đề cập.

Những người ra quyết định của EU cũng đã thiết lập các hạn chế đối với thức ăn chăn nuôi có thể được cung cấp cho 'động vật nuôi' - tức là động vật được nuôi để sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc các sản phẩm có nguồn gốc khác (ví dụ như len hoặc da). Những hạn chế này cũng áp dụng đối với côn trùng dành cho con người hoặc sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Do đó, những côn trùng như vậy chỉ có thể được cho ăn bằng các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật. Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ được chấp nhận đối với các nguyên liệu có nguồn gốc động vật như sữa, trứng và các sản phẩm của chúng, mật ong, chất béo nấu chảy hoặc các sản phẩm máu từ động vật không nhai lại. Tuy nhiên, việc cho động vật nuôi ăn bằng lò mổ khác hoặc chế biến  các sản phẩm có nguồn gốc, phân hoặc chất thải phục vụ ăn uống đều bị cấm. Lệnh cấm tương tự cũng được áp dụng đối với việc sử dụng các sản phẩm chưa bán được từ các siêu thị hoặc ngành công nghiệp thực phẩm (ví dụ: các sản phẩm không bán được do lỗi sản xuất hoặc đóng gói) nếu những sản phẩm này có chứa thịt hoặc cá.

Các nhà sản xuất côn trùng có nghĩa vụ đảm bảo rằng con vật của họ có được sức khỏe tốt để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật trong đàn nuôi của họ. Để đạt được mục tiêu này, các nhà hoạch định chính sách của EU đã thiết lập trách nhiệm của những người gây giống động vật trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn sinh học trong cái gọi là 'Luật Sức khỏe Động vật của EU'.

Các nhà sản xuất ở nước thứ ba có ý định xuất khẩu côn trùng hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ chúng - dưới dạng thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi - vào Liên minh Châu Âu  phải tuân thủ các tiêu chuẩn tương tự hoặc tương đương như những tiêu chuẩn được quy định trong luật pháp Châu Âu

Việc nhập khẩu côn trùng làm thức ăn chăn nuôi đã được quy định trong khung pháp lý hiện hành của EU – tức là các quy tắc cụ thể được thiết lập liên quan đến an toàn thức ăn chăn nuôi, chất nền được sử dụng để nuôi côn trùng, vệ sinh, truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu sản xuất. Hơn nữa, việc nhập khẩu côn trùng PAP và côn trùng đã qua xử lý nhưng chưa chế biến (ví dụ: côn trùng đông lạnh) làm thức ăn chăn nuôi chỉ được phép nhập khẩu vào EU nếu có nguồn gốc từ các nước thứ ba như đã nêu và nếu kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe, phù hợp với mẫu giấy chứng nhận sức khỏe.

Đọc thêm: IPIFF.org

Phần 1: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

Phần 2: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

 

Đang xem: Phần 1: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên