Thông báo của tôi

[CBOT 25.06.2024] Lực bán kỹ thuật khiến giá bắp và đậu nành giảm lại

[CBOT 25.06.2024] Lực bán kỹ thuật khiến giá bắp và đậu nành giảm lại

Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 25/6 giảm 12,0 cent, ở mức 1.163,25 cent/bushel, giảm 16,75 cent so với mức cao nhất và tăng 5,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 15,0 cent, ở mức 1.145,50 cent/bushel, tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 16,50 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 7,50 usd, ở mức 365,30 usd/short tấn, giảm 8,90 usd so mức cao nhất và tăng 3,20 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 0,73 cent, ở mức 42,76 cent/pound, giảm 0,87 cent so với mức cao nhất và tăng 0,26 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành giảm lại sau một đợt bán kỹ thuật sau hai phiên tăng liên tiếp. Khô dầu đậu nành chịu áp lực mặc dù giá cơ sở tại nội địa vẫn ổn định ở mức cao và thông tin xuất khẩu không khả quan.

Xếp hạng mùa vụ đậu nành giảm 3 điểm vào tuần trước, giảm nhiều hơn dự báo của các nhà phân tích, với 67% ở trạng thái tốt đến xuất sắc. 25% khác được đánh giá ở mức khá (không thay đổi so với tuần trước), và 8% còn lại được đánh giá là kém hoặc rất kém (tăng 2 điểm so với tuần trước).

Tính đến Chủ nhật, 97% mùa vụ đã được gieo trồng, 90% đã nảy mầm và 8% đang nở hoa. Cả ba số liệu này đều có xu hướng tăng nhẹ so với mức trung bình 5 năm trước đó.

ANEC ước tính xuất khẩu đậu nành của Brazil sẽ đạt 532,8 triệu giạ trong tháng 6, thấp hơn một chút so với dự báo trước đó một tuần. Xuất khẩu khô dầu đậu nành của Brazil sẽ đạt 2,22 triệu tấn trong tháng này.

Các nhà phân tích ước tính diện tích trồng bắp, đậu nành & lúa mì của Hoa Kỳ đều tăng nhẹ so với khảo sát trong tháng 3.

Bắp

Giá bắp giảm mạnh sau đợt bán kỹ thuật cho dù tình trạng lũ lụt vẫn tiếp diễn trong thời gian gần đây và xếp hạng chất lượng mùa vụ thấp hơn.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 209.931 tấn bắp cho Mexico. Trong đó, 22.098 tấn sẽ được giao trong năm tiếp thị 2023/2024 và 187.833 tấn sẽ được giao trong năm tiếp thị 2024/2025.

Xếp hạng chất lượng mùa vụ cho thấy 69% diện tích bắp vụ hiện tại được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc, bằng với kỳ vọng của các nhà phân tích và giảm 3 điểm so với một tuần trước. 24% khác được đánh giá ở mức khá (tăng một điểm so với tuần trước), và 7% còn lại được đánh giá là kém hoặc rất kém (tăng hai điểm so với tuần trước).

Về mặt sinh lý, 97% vụ mùa hiện đã nảy mầm, tăng so với mức 93% một tuần trước và cao hơn một chút so với mức trung bình 5 năm trước đó là 96%. Và 4% vụ mùa hiện đang trong giai đoạn phun râu, so với mức trung bình 5 năm trước là 3%.

ANEC ước tính xuất khẩu bắp của Brazil sẽ đạt 41,7 triệu giạ trong tháng 6, cao hơn một chút so với dự báo một tuần trước.

Lúa mì

Giá lúa mì giảm sau khi Bộ NN Mỹ thông báo xếp hạng chất lượng mùa vụ tốt hơn mong đợi. Sự giảm giá từ một loạt các loại hàng hóa khác cũng đã tạo thêm áp lực.

Xếp hạng chất lượng lúa mì vụ Đông tăng hơn 3 điểm, mặc dù các nhà phân tích dự đoán sẽ không thay đổi, với 52% hiện được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc. 33% khác được đánh giá ở mức khá (giảm một điểm so với tuần trước), và 15% còn lại được đánh giá là kém hoặc rất kém (tăng hai điểm so với tuần trước). Tiến độ thu hoạch đạt 40%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm trước đó là 25%.

Xếp hạng chất lượng lúa mì vụ Xuân giảm 5 điểm vào tuần trước, với 71% vụ mùa hiện ở tình trạng tốt đến xuất sắc. 25% khác được đánh giá ở mức khá (tăng 5 điểm so với tuần trước), và 4% còn lại được đánh giá là kém hoặc rất kém (không thay đổi so với tuần trước). Về mặt sinh lý, tiến độ mùa vụ đạt 18%, bằng với mức trung bình 5 năm trước đó.

Xuất khẩu lúa mì mềm của Liên minh Châu Âu trong năm tiếp thị 2023/24 tính đến thời điểm hiện tại đang thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm trước, với 1,087 tỷ giạ tính đến ngày 23/6. Xuất khẩu lúa mạch của EU thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đạt 258,1 triệu giạ.

NGUỒN : CBOT

Đang xem: [CBOT 25.06.2024] Lực bán kỹ thuật khiến giá bắp và đậu nành giảm lại