Thông báo của tôi

[CBOT 26.02.2024] Mức giá thấp thu hút lực mua tốt

[CBOT 26.02.2024] Mức giá thấp thu hút lực mua tốt

Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 26/2 tăng 3,0 cent, ở mức 1.136 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 3,50 cent, ở mức 1.145,25 cent/bushel, tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,75 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên tăng 2,90 usd, ở mức 334,40 usd/short tấn, giảm 1,0 usd so mức cao nhất và tăng 3,90 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên tăng 0,38 cent, ở mức 44,40 cent/pound, giảm 0,25 cent so với mức cao nhất và tăng 0,74 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành trải qua một phiên giao dịch biến động vào đầu tuần và chốt phiên tăng nhẹ nhờ một số giao dịch mua kỹ thuật.

Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 26/2 tăng 3,0 cent, ở mức 1.136 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 11,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 3,50 cent, ở mức 1.145,25 cent/bushel, tăng 11,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,75 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên tăng 2,90 usd, ở mức 334,40 usd/short tấn, giảm 1,0 usd so mức cao nhất và tăng 3,90 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên tăng 0,38 cent, ở mức 44,40 cent/pound, giảm 0,25 cent so với mức cao nhất và tăng 0,74 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành trải qua một phiên giao dịch biến động vào đầu tuần và chốt phiên tăng nhẹ nhờ một số giao dịch mua kỹ thuật.

Nguồn : CBOT

Đang xem: [CBOT 26.02.2024] Mức giá thấp thu hút lực mua tốt