Thông báo của tôi

Sự Bền Vững

GREENABC tạo ra PROTEIN BỀN VỮNG dựa trên hệ sinh thái phân hủy tự nhiên của Chất Thải Hữu để tái sử dụng chất thải của ngày hôm nay làm nguyên liệu thô của ngày mai. 

GREENABC đang cố gắng nổ lực từng ngày để hoàn thành Sứ Mệnh: 

  • Phục hồi “LÁ PHỔI XANH” của Trái Đất 

  • Tạo ra nguồn nguyên liệu PROTEIN BỀN VỮNG từ Sâu Canxi nhằm giảm chi phí giá thành cho các ngành thức ăn gia súc và chăm sóc sức khoẻ động vật. 

Hướng đến "KHỞI ĐẦU XANH CHO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG"

BSF XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ

Chuyển hướng xử lí rác thải hữu cơ từ chôn lắp sang tái tạo thanh nguồn nguyên liệu thô làm thức ăn cho BSF*.

G. MEAL

Sản xuất PROTEIN BỀN VỮNG từ BSF thay thế cho bột cá, GREENABC góp phần vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời tạo xu hướng mới cho ngành thức ăn chăn nuôi.

G. FRASS

GREENABC tạo ra phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, tơi xốp cho đất giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tối ưu.

PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

GREENABC góp phần phục hồi “Lá Phổi Xanh” của trái đất từ BSF.

*BSF: Black Soldier Fly - Ruồi Lính Đen

####

https://file.hstatic.net/200000339367/file/banner_su_ben_vung-01_88c60b8014474cb0b8abaccad4e0ce0f.png