Thông báo của tôi

Sự khác biệt giữa Ruồi Lính Đen và Ruồi nhà

Sự khác biệt giữa Ruồi Lính Đen và Ruồi nhà

Nhận ra sự khác biệt!

Ruồi lính đen (BSF) có những phẩm chất độc đáo để phân biệt chúng với ruồi nhà thông thường mà bạn có thể quen thuộc ....

» Ấu trùng ruồi nhà nhỏ hơn nhiều so với ấu trùng ruồi lính đen và di chuyển nhanh hơn, thất thường hơn. Ấu trùng BSF nhích dần về phía trước, giống một con sâu bướm hơn.

» Khi trưởng thành, ấu trùng ruồi nhà đẻ trứng trực tiếp vào thức ăn thừa. Mặt khác, ruồi lính đen đẻ trứng của chúng hơi tiếp giáp với thức ăn thừa - giữa các khoảng trống hoặc kẽ hở nhỏ của cây.

» Ruồi nhà hoạt động tốt trong một phạm vi nhiệt độ rộng hơn và thích một môi trường kỵ khí với ít oxy hơn. Đây là lý do tại sao chúng thường sinh sản trong môi trường hôi thối hơn. Mặt khác, BSF thích một môi trường mát hơn một chút với các điều kiện nhiều khí với nhiều oxy hơn.

Ruồi Nhà (bên trái) và Ruồi Lính Đen

 

Nguồn:Future Green Solutions

####

https://theme.hstatic.net/200000339367/1000870059/14/breadcrumb_bg4.png

Đang xem: Sự khác biệt giữa Ruồi Lính Đen và Ruồi nhà

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên