Thông báo của tôi

Tin tức

Tóm tắt ngành chăn nuôi năm 2023

Tóm tắt ngành chăn nuôi năm 2023

Năm 2023, giá trị tăng trưởng của ngành chăn nuôi ước đạt 5,72%; đóng góp 26% vào GDP nông nghiệp. Về đầu con: Đàn trâu, bò trong năm không có biến động lớn, đàn trâu tiếp...