Thông báo của tôi

Thực phẩm dư thừa (Food waste)

Thực phẩm dư thừa (Food waste)

30% tổng số thực phẩm được sản xuất cho con người bị lãng phí - khiến đồ ăn dư thừa trở thành một trong những vấn đề gây ô nhiễm / biến đổi khí hậu trên thế giới 

Nếu nhìn vào diện tích đất con người dành để trồng thực phẩm và sau đó bỏ chúng đi mỗi năm, nó sẽ tương đương với diện tích của 1,5 lần nước Úc. Nếu chất thải thực phẩm là một quốc gia, thì nước đó sẽ là nhà sản xuất lớn thứ ba của khí thải nhà kính (green house gas emissions)

Ruồi Lính Đen (Black Soldier Fly) không chỉ là một giải pháp thay thế cho chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và thức ăn cho vật nuôi mà chính chúng còn cung cấp thức ăn cho chất thải hữu cơ (organic waste) dành cho đất trồng 

Hinh ảnh: Chất thải trứng đang chờ xay nhiễn cho Ấu Trùng Ruồi Lính Đen (BSFlarvae).

 

Nguồn:Future Green Solutions (UWA TMT,Katarina Helena Doughty)

####

https://theme.hstatic.net/200000339367/1000870059/14/breadcrumb_bg4.png

 

Đang xem: Thực phẩm dư thừa (Food waste)

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên