Thông báo của tôi

Phần 2: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

Phần 2: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

Các nhà sản xuất côn trùng dùng làm thức ăn chăn nuôi phải được đăng ký và/hoặc được chấp thuận cho mục đích đó

Các nhà sản xuất côn trùng dùng làm thức ăn chăn nuôi (tức là vật nuôi trong trang trại, thủy sản hoặc thức ăn cho vật nuôi) phải đăng ký là 'nhà điều hành kinh doanh thức ăn chăn nuôi' trước cơ quan có thẩm quyền quốc gia của họ. Quy định này được đưa ra bởi Quy định (EC) 183/2005, quy định các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

Côn trùng và các sản phẩm có nguồn gốc từ chúng – ngoại trừ côn trùng sống – được dùng làm thức ăn chăn nuôi được coi là 'sản phẩm phụ từ động vật' - nghĩa là động vật và sản phẩm từ động vật không dành cho con người tiêu dùng - theo Luật EU.

Côn trùng phải được xử lý tại các cơ sở được phê duyệt cụ thể cho mục đích đó. Một quy trình như vậy là cần thiết để đánh giá rằng các rủi ro sinh học tiềm ẩn liên quan đến các sản phẩm được nhà sản xuất quản lý một cách thích hợp.

Đối với các nhà sản xuất bột côn trùng – thường được gọi là 'protein côn trùng đã qua chế biến' hoặc 'protein côn trùng' -, sự chấp thuận đó có điều kiện dựa trên việc thực hiện một phương pháp chế biến cụ thể, như được mô tả trong 'luật về sản phẩm phụ từ động vật' của EU.

Kể từ tháng 9 năm 2021, khả năng cung cấp protein từ côn trùng cho một số loài động vật được mở khóa nhờ dỡ bỏ các quy tắc 'cấm thức ăn chăn nuôi' của Liên minh Châu Âu

Vào tháng 4 năm 2021, các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu đã bỏ phiếu tích cực về việc cấp phép sử dụng protein động vật chế biến từ côn trùng (PAP) trong thức ăn gia cầm và lợn. Đề xuất này đại diện cho một cột mốc quan trọng đối với ngành côn trùng châu Âu, vì nó đánh dấu một trong những bước quan trọng trong quy trình cấp phép. Theo các thủ tục của EU, đề xuất này có hiệu lực vào ngày 7 tháng 9 năm 2021.

Tổng quan về khả năng quản lý đối với việc sử dụng các sản phẩm từ côn trùng làm thức ăn chăn nuôi ở cấp độ EU

 

Đọc thêm: IPIFF.org

Phần 1: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

Phần 2: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

 

Đang xem: Phần 2: EU chấp nhận côn trùng là nguồn nguyên liệu cung cấp thức ăn chăn nuôi

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên